Nowatorstwo projektu „PARTNER - międzynarodowy wolontariat tandemowy” wynika z zasady tandemu, która dotyczy zarówno wolontariuszy jak i instytucji przyjmujących.

W wypadku praktykantów tandem oznacza dwuosobowy zespół złożony z wolontariusza z Niemiec i z Polski. Członkowie zespołu wspierają się nawzajem i uzupełniają podczas pracy w instytucjach przyjmujących. Zasada tandemu powinna ułatwić komunikację i pomóc w nauce języka. Wolontariusze mają za zadanie zapoczątkować ew. zintensyfikować współpracę partnerską między instytucjami. Powinni pomóc w nawiązaniu kontaktów, wymianie doświadczeń, zainicjowaniu akcji zapoznawczych i spotkań grup docelowych. Jednym z zadań wolontariuszy jest przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego projektu o charakterze dwunarodowym odbiegającego od zwyczajowych działalności ich organizacji.

PROJEKT oznacza przeprowadzenie na rzecz instytucji przyjmującej akcji odbiegającej od jej zwyczajowej działalności. Projekt powinien odpowiadać możliwościom i zainteresowaniom wolontariuszy. Całościowe zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena działania pozwolą im nauczyć się odpowiedzialności. Przedsięwzięcie powinno mieć charakter dwunarodowy i może w konkretnych przypadkach oznaczać jednodniową akcję międzykulturową (np. polski dzień w przedszkolu niemieckim) aż do dużych dwustronnych projektów instytucji partnerskich (np. polsko-niemieckie spotkanie młodzieży). Pomocą w realizacji projektu służą koordynatorzy i poszczególne instytucje przyjmujące.

Projekt praktyczny z założenia powinien stanowić początek wspólnych działań między instytucjami, które mogłyby być z powodzeniem rozwijane w przyszłości - również w ramach wolontariatu „PARTNER - międzynarodowy wolontariat tandemowy”.Oto  przykład projektu tandemowego:                                                                                                                                                                               

Polsko-niemiecki projekt plastyczny 2012

Agnieszka Malara i Sarah Tost napisały i zrealizowały polsko-niemiecki projekt plastyczny dla dzieci w ramach wolontariatu tandemowego w Niemczech i Polsce. Projekt ten był skierowany do dzieci w wieku od 7 - 11 lat z terenu przygranicznego. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek od 27.02 do 24.06.2012r. w świetlicy w Bad Muskau.

  

Naszym celem było przełamanie barier językowych dzieci za pomocą sztuki, wspólnych kreatywnych działań oraz animacji językowej. Przez 12 spotkań dzieci poznały różnorodne techniki plastyczne np. malowanie na płótnie, eksperymentowanie z papierem, batik, landart, malowanie cienia, robienie masek gipsowych itp. Miały również okazję do poznania siebie nawzajem. Na ostatnim spotkaniu odbyła się wystawa prac dzieci połączona z kreatywnym działaniem i oglądaniem zdjęć na ekranie:)

 

Warsztaty teatralne w Bad Muskau i Łęknicy

Cykl warsztatów dla polsko-niemieckiej  grupy uczestników z dwóch przygranicznych miast Bad Muskau i Łęknicy, zrekrutowanych przez nasze wolontariuszki trwał ponad cztery miesiące. 

Grupa liczyła około 15 osób w różnym wieku do dzieci po osoby starsze.
Tematami cotygodniowych warsztatów były m.in teatr improwizacji, taniec, tworzenie masek, kostiumów, a także przygotowanie podsumowującego cykl happeningu.
Interaktywny happening stanowiło przejście grupy teatralnej ulicami Łęknicy przez most graniczny do Bad Muskau. Zaangażowanich w tę imprezę było wiele osób, happeningowi towarzyszyła też liczna publiczność.