Ewa Wieczorkowska

Stowarzyszenie TRATWA
ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław
Telefon: (+48) 71 321 08 71
Tel/fax: (+48) 71 321 08 71
www.tratwa.org

ewieczorkowska@tratwa.org